Vettåsens Bergtäkt

Swerock har brytningsrätten i denna täkt

Våren 2013 påbörjades vägbyggnation och framtagning av denna bergtäkt som ligger vid Vettåsen. Här bryts det berg för att sedan krossa olika material sorter som vi säljer till våra kunder i närområdet, så dom får verkligen närproducerat och transporterna blir både kortare och billigare.