Verkstan

I vår verkstad är det service och reparation av det mesta

Här servar, reparerar, konstruerar och svetsar vi på det mesta. Vår servicebil gör även en hel del turer ut till våra maskiner på arbetsplatserna för reparationer.