Verkstan

I vår verkstad är det service och reparation av det mesta Här servar, reparerar, konstruerar och svetsar vi på det mesta. Vår servicebil gör även en hel del turer ut till våra maskiner på arbetsplatserna för reparationer.

Vindkraftparker

Några vindkraftparker vi varit med på ! Målarberget 2019 27 st vindkraftverk där vi utfört markarbeten åt Svevia i Avesta Åmot-Lingbo 2017–2020 87 st vindkraftverk där vi utfört markarbeten åt Svevia Järvsö Simeå 2015 37 st. vindkraftverk som var uppdelat på fler UE vi har haft en del och det arbetet har vi gjort åt [...]

Vettåsens Bergtäkt

Swerock har brytningsrätten i denna täkt Våren 2013 påbörjades vägbyggnation och framtagning av denna bergtäkt som ligger vid Vettåsen. Här bryts det berg för att sedan krossa olika material sorter som vi säljer till våra kunder i närområdet, så dom får verkligen närproducerat och transporterna blir både kortare och billigare.