Söderhamn – Storberget – Tondoreva 2012-2013

Swerock

* 2012 Ljusne – byggnation av pir/vågbrytare åt Peab
* 2012 Storberget – krossning
* 2013 Tondoreva – avtäckning i bergtäkt