Lumsheden – 2012

Krossning åt vägföreningar/markägare.