Kungsberget 2013

Ombyggnation av skidskolebacken och förlängning av västliften.

Markarbeten för byggnation av Åhusen & Gästcenter.