Kungsberg – Sandviken – Gävle – Falun – 2011-2014

NCC

* 2010 Ovako – sluttäckning av deponi

* 2011/12 Sandvik – sluttäckning av deponi

* 2012 Hedåsen – ombyggnation av reningsverket

* 2013 Säljsjön – knackat sten

* 2013/14 Falukrossen – knackat sten

* 2013/14 Kungsberg/Kungsfors – vattenlednings jobb

* 2014 Gävle – ombyggnation vid vattenverket

* 2014 Gävle – fjärrkyla