Järbo – 2009

ELEKTROKAPSEL – Rivning av gamla Lingonrenseriet vid ”stationen”.