Holmsveden

Förstärkningsarbete och dikning.

Ett samarbete med Ncc 2009.