Hedesunda

Väg 509 – samverkansarbete med NCC.

Utfört dikning, breddning samt kabelschakter med start 2009 så skall 3,2 mil vara klart hösten 2011.