FORS väg 68

Valbo E16

Hagaström – Gävle

Skutskär -2014-2016

Hedemora 2011

Lennheden i Borlänge

Järbo – 2010

Bertilsvägen i Norrby

Henninge i Holmsveden

Hedesunda – väg 509